Choroby psychiczne dzieci

Człowiek składa się z milinów kodów genetycznych, w których jest zapisana nasza przyszłość. Czasami w tym kodzie zachodzą pewne zmiany. Przykładowo powstanie trzech chromosomów w 21 parze zamiast dwóch. Powstanie dodatkowego chromosomu x (xxy) u mężczyzn. Mutacje są różne od wpływających na ciało po wpływających na psychikę. Zespół Downa jest chorobą dwudziestej pierwszej pary chromosomu. Takie dzieci łatwo rozpoznać po fizycznych różnicach, oraz upośledzeniu umysłowym.

W autyzmie po dziś dzień nie wiadome są przyczyny. Takie dziecko charakteryzuje się upośledzeniem społecznym. Na świecie występuje dużo więcej chorób niż tylko te. W większości przypadków przyczyny są nieznane. Jedno jest pewne. Te dzieci są potrzebne światu tak samo jak zdrowe. Za każdą zmianą w DNA idzie specjalny talent, bez którego nasz świat by się nie rozwijał.

Artykuł zawdzięczamy

Author: admin

Share This Post On